ÕPILASTE TÖÖD

2016/2017 õppeaasta
9.klass Võrdlev tabel "USA, SB ja Prants. 1920.-1930. aastail".


Mõiste-kaardid "Vana-Kreeka kultuur" keskkonnas www.popplet.com (11.klass)
Pavel ja Martin

Annabel


2015/2016 õppeaasta

Ajatelg "Rahvuslik liikumine Eestis"

Keiti 
8. klassi plakatid Napoleoni sõdade kohta


5. klasside mõiste-kaardid teemal "Leonardo da Vinci"


7. klasside mõiste-kaardid teemal "Bütsants"


Võrdlev tabel "Eesti kolme kuninga valduses", 10TH klass


Veebipõhine mõiste-kaart "Keskaegse linna elanikkond"

7. klassi individuaalsed tööd

Kerstin, 7.B
 Emiilia, 7.A
 Kaarina, 7.B
Karol-Liis, 7.A
Plakatid rüütlite kohta

5. klassi paaristööd
Võrdlev tabel Mesopotaamia ja Egiptuse kohta

6. klassi rühmatööd
Savitahvlite valmistamine


Vanimad teadaolevad kirjad pärinevad Sumeri (nüüdse Iraagi) alalt leitud savitahvleilt. Sumerlased olid esimesed, kes võtsid kasutusele kirja, nad kasutasid asjade tähistamiseks piltsümboleid, millel kujutati loomi või linde. Hiljem hakati kasutama kiilkirja.
5.c klassi õpilased proovisid savitahvleid ise valmistada ja sinna mõningaid märke vajutada. Veebipõhine mõiste-kaart "Talurahva elu keskajal"

10TH klass

Liidia
Markus


2013/2014 õppeaasta

12. klassi tööd NSVL kohta

Karolini mõitse-kaart  http://www.mindmeister.com/348236977/nsvl


ESITLUS

12. klassi esitlused Külma sõja kriiside kohta
2012/2013 õppeaasta

PLAKAT

Kui õppetüki või alateema uuest infost midagi meelde ei jää, tuleb koostada teemat, mõistet, ajaloosündmust käsitlev plakat, mida saab seinale kinnitada ning aegajalt selle pilku heita ning eri seoses kasutada. Plakatile saab joonistada ka mõistekaarte, teisi skeeme, jooniseid või tabeleid.

VENNI DIAGRAMM


Venni diagramm on võrdlemist ja vastandamist nõudvate teemade puhul sobiv graafiline õpitehnika, mida võib kombineerida kahest või mitmest lõikuvast (osaliselt kattuvast) ringist. Venni diagramm hõlbustab võrreldavate nähtuste, sündmuste, tegelaste jms ühisosa ja erinevuste leidmist. 
Kuidas seda teha? Selleks joonistatakse tavaliselt kaks suurt osaliselt kattuvat ringi, mille ühisosasse märgitakse võrreldavate nähtuste sarnased omadused, ning ringide ülejäänud osasse kummalegi nähtusele ainuomased jooned.

Venni diagrammi saab täita nii üksi kui ka pinginaabriga koos või isegi rühmas, andes õpilastele puhtad paberilehed ja markerid. See on hea vahend, mis paneb neid iseseisvalt mõtlema ja üles kirjutama.

Venni diagrammi plussid:
  • Sobib mistahes kahe või enama objekti võrdlemiseks;
  • Sobib õpitud materjali kordamiseks, kinnistamiseks ja meeldetuletamiseks;
  • Sobib ka väheste kirjutamisvilumustega õpilastele;
  • Sobib ka suulise esitluse alusmaterjaliks;
  • Muudab õppematerjali atraktiivseks.
11. klassi diagrammid "Demokraatlikud riigid kahe maailmasõja vahel"

FOTOROMAAN 

Fotoromaani juhend 
1
Moodusta rühm – rühmas kuni 5 inimest.
2
Vali teema (nt. maadeavastused, Ameerika Ühendriikide loomine, elu keskaegses linnas, elu keskaegses kirikus, Jüriöö ülestõus, Suur Prantsuse revolutsioon jne).
3
Mõtle välja stsenaarium (tegelaskujud, tegevused, jutt).
4
Valmista riided ja rekvisiidid (abivahendid).
5
Lavasta.
6
Pildista – 10-15fotot.
7
Töötle fotod programmiga (lisa tekst piltidele) h​t​t​p​:​/​/​b​i​g​h​u​g​e​l​a​b​s​.​c​o​m​/​c​a​p​t​i​o​n​e​r​.​p​h​p
Juhend:
1. Klõpsa upload-ile ja browse-le, et laadida üles oma foto, mida esialgu ei näe.
2. Teksti on võimalik sisestada 4-s jaos kastikestesse.
3. Klõpsad vastavale märksõnale, kui soovid teksti kõnemullides, pilvekestes või lihtsalt ridadena.
4. Kui valmis, klõpsad sõnale create.
5. Vead vastavad lõigud sobivatesse kohtadesse fotol.
6. Klõpsates sõnale save, saad oma töö salvestada.
7. Sul on võimalus saata oma foto ka meiliaadressile, mil sisestad vastava meiliaadressi.
8
Loo fotodest lugu, kasutades sobivat programmi (näiteks Flickr, Picasa, Photopeach, Kizoa vm). Võib teha ka Windows Movie Maker-iga.

Hindamiskriteeriumid
Hindamis-kriteerium
5
4
3
2
Vormistus
olemas algus- ja lõputiitrid, esitatud nõutud andmed
olemas algus- ja lõputiitrid, osa andmeid puudu
puuduvad algus- või lõputiitrid, osa andmeid puudu
puuduvad algus- ja lõputiitrid
Sõnumi selgus
aluseks ajalooline sündmus või periood, fotoromaan toetab sellest arusaamist, pildid moodustavad arusaadava terviku
aluseks ajalooline sündmus või periood, fotoromaan ei toeta sellest arusaamist või pildid ei moodusta arusaadavat tervikut
aluseks ajalooline sündmus või periood, fotoromaan ei toeta sündmusest arusaamist ja pildid ei moodusta arusaadavat tervikut
aluseks ei ole ajalooline sündmus või periood või fotoromaan ei toeta sündmusest  arusaamist ja pildid ei moodusta arusaadavat tervikut
Pildid
10-15, arusaadavad, autorid märgitud
pilte vähem, arusaadavad, autorid märgitud
pilte vähem või osaliselt arusaamatud, autorid märgitud
pilte vähem ja arusaamatud või autorid märkimata
Tekst
arusaadav, toetab pilti, keeleliselt korrektne
arusaadav, osaliselt ei toeta pilti, keeleliselt korrektne
arusaamatu või ei toeta pilti, keeleliselt korrektne
arusaamatu või ei toeta pilti või keeleliselt ebakorrektne8. klassi fotoromaanid Suure Prantsuse revolutsiooni kohta

    

AJATELGAjatelg on aktiivset osavõttu võimaldav õpitehnika, mis sobib ulatuslikuma teema kokkuvõtteks, eriti ajaliste seoste selgitamiseks. Pikale paberile, nt tapeedile reastatakse kronoloogilises järjekorras sündmused, mingi protsessi etapid vms.


11. klassi veebipõhised ajateljed Esimese maailmasõja kohta

Martin Talu

   

Riivo Tarkiainen
    

Lala Velijeva

   

8. klassi ajateljed paberil "Esimene maailmasõda"

 MÕISTE-KAART


Mõistekaart on väga hea meetod põhiterminite õpetamiseks, verbaalse teksti visualiseerimiseks. Kaart koosneb mõistetest, mis on tavaliselt ümbritsetud ringidest või kastidest ja joontest, mis ühendavad erinevaid mõisteid. Verbaalse ja kujundliku info ühendamine suurendab arusaadavust ning uute mõistete omandamist.

Kuidas teha mõistekaarti?
  1. Kirjuta lehe keskele uuritava teema sõi sündmuse nimetus.
  2. Joonista selle ümber ovaal, ring, nelinurk või mõni muu kujund.
  3. Tõmba edasi vaadeldava teema sõõrist nelja-viide eri suunda sirged kriipsud, mis kujutavad endast edasise teemaarenduse suundi või alateemasid.
  4. Joonte otstesse saab teha vaba käega pilvekujulised alad või jällegi muud kujundid, millesse peab kirjutama vastavat alateemat määratlevad märksõnad. 
  5. Nüüd peab vedama alateemadest paberi ääre suunas kolm-neli joont, kuhu saab märkida üles ideed ja mõtted, mis aitaksid vaatlusalust alateemat määratleda: selgitused ja täpsustused, isikunimed, faktid jm.   

 Mõiste-kaarte saab teha tahvlil, paberil ja ka arvutis veebipõhist programmi kasutades.


11. klassi veebipõhised mõiste-kaardid Araabia riigi kohta

Tehtud veebipõhise programmiga Vue

Lala Velijeva

 
Elisabeth Tammiste

 


7.B klassi mõiste-kardid keskaegse linna kohta.

Tehtud veebipõhise programmiga  Text 2 Mind Map

Markus Annilo Diana Mere
5.-8. klasside mõiste-kaardid paberil 
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.