27 august, 2012

ÜHISKONNAÕPETUSE OLÜMPIAAD

Õppeaastal 2012/2013 toimub kolmas ühiskonnaõpetuse olümpiaad. 

Teemad põhikoolis:
a) finantskohustused Eestis (maksud, trahvid, riigilõivud jne)
b) täidesaatev võim
c) KOV

Teemad gümnaasiumis:
a) julgeolekupoliitika
b) inimõigused
c) riigikontroll ja õiguskantsler

Elektrooniline eelvoor toimub 8. veebr 2013

Lõppvoor toimub kevadisel koolivaheajal 2013

26 august, 2012

Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsus 11. juunil 2012

Ajaloosündmuste, ajastute jms nimetusi kirjutatakse väikse algustähega, välja arvatud nendes sisalduvad muud nimed, näiteks araabia kevad, augustiputš, dekabristide ülestõus, juuniülestõus, jüriöö ülestõus, külm sõda, lahesõda, must neljapäev, märtsipommitamine, oranž revolutsioon, Prantsuse revolutsioon, pärtliöö, suur nälg, sametrevolutsioon, talvesõda, Tartu rahu, teine maailmasõda, vabadussõda, vaikiv ajastu, verine pühapäev. 

Uuele reeglile üleminekul ei saa vana reegli järgimist pidada eksimuseks. 

Loe lisaks:  Avalik pöördumine: ajaloolased on ajaloosündmuste väikese tähega kirjutamise vastu