18 september, 2012

RIIGIKOHTU KAASUSKONKURSS

Riigikohus kuulutab oma 93. aastapäeva puhul välja järjekorras kaheksanda õpilastööde konkursi. Kaasuskonkurss on mõeldud 9.–12. klasside õpilastele ning töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 9., 10., 11. ja 12. klasside arvestuses.

Pakume lahendamiseks kolme kaasust:
Kaasus nr 1: "Hooldekodu kaasus" (tsiviilküsimus)
Kaasus nr 2: "Õpihimulise koolipoisi kaasus" (haldusküsimus)
Kaasus nr 3: "Kodune internetipiraatlus" (süüteoküsimus)

Konkursil osaleja valib nende kolme kaasuse hulgast lahendamiseks ühe. Kaasuse võib lahendada nii eesti kui ka vene keeles.

Kaasust tuleb lahendada justkui kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid, sõnastades need kas kohtukõnena, kirjaliku nõudena või mõnel muul viisil ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni. Kaasuse lahendusel peab seega olema kolm struktuuriosa: ühe poole argumendid, teise poole argumendid ning kohtuniku otsus.

Ootame, et konkursil osaleja lahendaks kaasustes toodud olukordi peaasjalikult enda õiglustundest ja eetikast lähtudes. Halba ei tee ka viited Eesti Vabariigi põhiseadusele. Muude seaduste kasutamine kaasuste lahendamisel siiski tingimata lisapunkte ei anna ning neile ei tasu ka liigselt keskenduda, et isiklikud mõtted ja sisemine õiglustunne teisejärguliseks ei jääks. Teatavasti ongi õigus headuse ja õigluse kunst.

Kaasuse lahendamisel tasub vältida:
• kaasuseteksti liigset ümberjutustamist,
• uute faktide juurdemõtlemist,
• emotsionaalselt vaidleva stiili kasutamist faktipõhise argumenteerimise asemel,
• kohtuotsuse esitamist ilma põhjendava arutluskäiguta.

Kaasuse lahendus võib olla maksimaalselt neli A4 lehekülge pikk (arvutikirjas, Times New Roman, kirjasuurus 12 punkti, 1,5-kordne reavahe). Konkursitööle tuleb märkida oma ees- ja perekonnanimi, kool, klass, kontaktandmed (e-posti aadress, kontakttelefon) ning juhendava õpetaja nimi. Konkursist võib osa võtta ka iseseisvalt.

Osalemiseks palume töö saata hiljemalt 9. novembriks e-posti aadressile info@riigikohus.ee või kirja teel Riigikohtusse (Lossi 17, Tartu 50093). Palume e-kirja teemareale või ümbrikule kirjutada märgusõna "Kaasuskonkurss".

Iga vanusegrupi kolm paremat autorit ning neid juhendavad õpetajad on jaanuaris palutud Tartusse, kus Riigikohus tublimaid vääriliselt tänab.

Kaasuskonkursi parimate autorite nimed ja tööd avaldame alates 14. jaanuarist Riigikohtu koduleheküljel www.riigikohus.ee. Varasemate konkursside parimad tööd on kogumikena saadaval siin.
Lisalugemist ja -vaatamist:
"Kohtukaasuste kasutamine ühiskonnaõpetuses", Eveli Kuklane, Gümnaasiumi valdkonnaraamat SOTSIAALAINED, 2011
Lühifilm "Vaidluse lahendamisest kohtus", Riigikohus 2012


Täpsem info:
Eveli Kuklane
Eveli.Kuklane@riigikohus.ee
Tel 730 9042
Mob 5333 9846

12 september, 2012

KUTSE ESSEEVÕISTLUSELE

Noorteühing Avatud Vabariik kutsub gümnasiste ja üliõpilasi osalema essevõistlusel „Ajalugu, mis ühendab Eestit"

Kümne parima töö autorid pälvivad auhindu, peapreemiaks on uhiuus tahvelarvuti iPad3
Töid saab esitada ajavahemikul 14. september – 18. oktoober 2012.a

 Pakume noortele võimaluse mõtiskleda ja kirjalikult arutleda ajalooliste sündmuste üle, mis omavad tänapäeva Eesti ühiskonna jaoks positiivset tähendust – ehk teemadel, mis ühendavad meid keelest ja rahvusest sõltumata. 
Lisaks kutsume noori uurima ajalooliste protsesside mõju tänapäevale: kuidas peegelduvad need meie tõekspidamistel ja hoiakutel ning mil viisil maandada erinevaid konflikte, mis on tekkinud ajaloopinnal. 

Ladusa sulega ajaloohuvilised selgitab välja kolmeliikmeline žürii, mille liikmeteks on Kunstiakadeemia professor David Vseviov, kirjanik ja filmitegija Imbi Paju ning ajaloolane ja õpetaja Igor Kopõtin. Võitja nime teeme teatavaks oktoobri lõpus. Parimate tööde autoritega võetakse ühendust isiklikult. Novembri alguses toimub Tallinnas vastuvõtt parimatele kirjutajatele, mille täpsest toimumiskohast ja –ajast anname hiljem teada. 

Konkursi võitjat ootab maailma parim tahvelarvuti – iPad3
Teise ja kolmanda koha saavutanud autorid saavad auhinnaks e-lugeri

 Essee pikkus on 6-8 tuhat tähemärki tühikutega. Kirjutada võib nii eesti kui vene keeles. Ühelt autorilt on oodatud ainult üks originaaltöö. Kirjutisele ei pea lisama kasutatud kirjanduse nimekirja, kuid keelatud on otsene plagiaat
Esitatud essee juurde peab olema märgitud autori ja juhendaja (kui on) nimed, õppeasutus, ülikooli puhul ka eriala, klass/kursus, telefoninumber ja e-post. 
Tööd tuleb saata 18. oktoobriks aadressile essee@or.ee, aktsepteeritakse vaid elektroonselt esitatud konkursitöid. 

Essee kirjutamisel on võimalik inspiratsiooniallikatena kasutada žüriiliikmete kirjutatud raamatuid. Kaotatud Eesti identiteedi teemat lahkab mälukirjanik Imbi Paju oma raamatus “Tõrjutud mälestused” (Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2007). Ajalooliseid seoseid ja ajaloo olemuse mõtestab oma värskes raamatus “Suur ajaloo mälumäng” (Cum Laude, 2012) Postimehe 2010. aasta arvamusliider David Vseviov. Eesti iseseisvusesse vähemusrahvaste poolt antud panuse näitel otsib ajaloolist konsensust TLÜ Ajaloo Instituudi doktorant Igor Kopõtin raamatus “Venelased Eesti Vabadussõjas” (MTÜ Tribune, 2010).

 Esseekonkurssi läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium. 

Avatud Vabariik on poliitiliselt vaba noorteorganisatsioon, mis ühendab üle 1500 inimese. Meie missiooniks on haridussüsteemi paremustamine, vabatahtliku noorsootöö arendamine ja noorte kaasamine poliitilise- ja ühiskonnaellu aktiivsete otsustajatena. 

Lisainformatsioon: 
essee@or.ee
 ivan.lavrentjev@or.ee
 tel 53 877 840 
www.or.ee

04 september, 2012

STIPENDIUM GÜMNAASIUMIASTME ÕPILASTE TOETAMISEKS

Stipendiumi eesmargiks on toetada õppivaid noori, kel on loomulikku annet ärksaks ja iseseisvaks mõttetegevuseks ning tahtmist seda annet arendada.
Et taolisi noori leida, toimub igal sügisel arvamuslugude konkurss. Konkursil osalemiseks tuleb Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kontorisse 15. oktoobriks toimetada eestikeelne arvamuslugu paberil väljatrükituna (arvutipikkusega kuni 2-3 lk. 1,5 reavahega, kasutades Times New Roman 12) koos Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kodulehel leiduva ankeediga. Palun lisage ka õppeasutuse tõend, mis tõendab Teie õppimist vastavas õppeasutuses. Iga osaleja võib valida sobiva teema etteantute seast. Parimate tööde autoritele määrab halduskogu stipendiumi õpingute jätkamiseks. Tagasisidest huvitatud osaleja peaks arvamusloole lisama oma e-kirja aadressi.

2012.a. arvamuslugude teemad on:

1. Kuidas ühitada rohelist eluviisi praeguste tarbimismallidega?
2. Millisest sündmusest Eesti ajaloos tahaksin rohkem teada?
3. Kes meie riigis vaatab kaugemale ette kui erakonnad ja projektijuhid?
4. Miks minust võiks saada järgmine Eesti peaminister?
5. Milline ajalehest loetud mõte on mind inspireerinud?
6. Kuidas on loetud raamat mind aidanud?

Jagamisele tuleb 140 eurot.

Töid hindab 6-liikmeline halduskogu: Andres Hallik Ristiku Põhikoolist, Piret Järvela Tallinna Reaalkoolist, Inga Laidna Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Marje Liigus Jakob Westholmi Gümnaasiumist, Triinu Pappel Viimsi Keskkoolist, Tiina Tamman.