26 november, 2019

KODANIKUPÄEV

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva, mille raames tunnustatakse aktiivseid kodanikke ning väärtustatakse kodanikuks olemist, kodanike õiguseid ja kohustusi. Tallinna Laagna Gümnaasium tähistas kodanikupäeva erinevate üritustega, mis toimusid 19.–27. novembril.

19. novembril käis 9.B klass õppekäigul Tallinna Halduskohtus ja Tallinna Ringkonnakohtus, kus anti ülevaade Eesti kohtusüsteemist ja näidati erinevaid kohtusaale. Õpilased kohtusid ka Tallinna Halduskohtu kohtunikuga, kes rääkis oma töökogemusest ja vastas õpilaste küsimustele.

22. novembril osalesid 9.A ja 9.B klassi õpilased külalistunnis „Rahatarkus“, mille viis läbi SEB Panga projektijuht Kai Kutsar. Külalisõpetaja rääkis õpilastele eelarve pidamise olulisusest, säästmise ja kogumise põhimõtetest ning laenu võtmise otstarbekusest.

26. ja 27. novembril toimusid 5.–9. klasside vahelised jõukatsumised teadmistes. 

5.–6. klasside 2–liikmelised võistkonnad osalesid Kahoot mängus. Küsimusi oli poliitikast, muusikast, kunstist, loodusest, spordist jne. Kokku võistles 12 võistkonda.
Kahooti parimad olid:
I koht – 6.C – Caitlyn, Eliis
II koht – 6.B – Marcus, Aleksandr
III koht – 6.A – Käroli, Laura

7.–9. klasside 3–liikmelised võistkonnad osalesid kuldvillakus, kus tähelepanu keskmes oli Eesti Vabariigi sise– ja välispoliitika, majandus ning kultuur. Kokku võistles 10 võistkonda.
Kuldvillaku parimad olid:
I koht – 7.A – Jenni , Robin, Aleksandr
II koht – 9.C – Marcus Aleksander, Carolin, Aarne
III koht – 7.B – Birgit, Kristofer, Freia Tiara

PILTE