13 aprill, 2013

LASTEOMBUDSMAN OOTAB ÕPILASTELT KIRJATÖID

Avaleht
Õiguskantsler lasteombudsmanina kutsub koos Eesti Lastekirjanduse Keskusega kõiki kooliõpilasi kirjutama ja kaasa rääkima laste elu, lapsi ümbritseva keskkonna ja suhete teemadel ning arutlema selle üle, kuidas laste elu Eestis paremaks muuta.

Kirjatöö vormi võib iga kirjutaja ise valida, oodatud on nii esseed, kirjandid, luuletused kui ka muud kirjatükid, mille maksimaalne pikkus on kolm A4

Valida saab nelja teema vahel:

* Head lapsed – need kasvavad vitsata.
* Kes kontrollib minu käitumist – kas mina ise või keegi teine?
* Minu mured ja hirmud.
* 100-aastane Eesti, kus mul on hea.

Indrek TederKirjutisi oodatakse aadressil lasteombudsman@oiguskantsler.ee või posti teel aadressil Kohtu 8, 15193 Tallinn, märgusõnaga „Lapse hääl” hiljemalt 26. aprilliks. Kirjutisele tuleks märkida autori nimi, vanus, kool ja klass ning lapsevanema või õpetaja kontaktandmed.

Kirjutisi loeb lasteombudsmani ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse meeskond. Väärtustame lapse mõtteid ja tähelepanekuid, julgust unistada, oskust märgata ja kaasa mõelda ning arutleda. Äramärkimist leidnud tööde autorid saavad kutse lastekaitsepäeval Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimuvale tänuüritusele.

04 aprill, 2013

LOOMEVÕISTLUS
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 27. aprill.


Töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 3–5aastased ja 6–9aastased, kellelt oodatakse joonistusi ning 10–14aastased ja 15–19aastased, kes saavad valida kas kirjandi kirjutamise või multimeedia projekti tegemise vahel (võib teha mõlemat).

 
Kirjandi hindamise tingimused

Kirjandi kirjutajad on jagatud kahte vanuserühma: 10–14aastased ja 15–19aastased.

Tööde hindamisel arvestatakse:
• teemale vastavust;
• originaalset lähenemist;
• head väljendusoskust;
• nõtket sõnakasutust;
• kompositsioonilist huvitavust;
• etteantud mahupiirangut.

Kirjandi maht on nooremal rühmal 3000–5000 tähemärki ja vanemal rühmal 5000–7000 tähemärki (koos tühikutega).


Multimeedia projekti hindamise tingimused

Multimeedia projekti tegijad on jagatud kahte vanuserühma: 10–14aastased ja 15–19aastased.

Tööde hindamisel arvestatakse:
• teemakohasust;
• originaalsust;
• köitvust;
• kunstilist teostust (kaadri visuaalne ja dramaturgiline kompositsioon, montaaži kiirus, koloreering).

Multimeedia klipi pikkus on kuni 3 minutit.Tööde esitamine

Multimeedia klipid palume laadida videokeskkonda Youtube ja saata oma võistlustöö link aadressile loomevoistlus@kaitseministeerium.ee.
Kirjaga peab kaasas olema lühike kommentaar, autori nimi, vanus, õppeasutus ja telefoninumber.

Kirjandid palume samuti saata e-kirjaga aadressile loomevoistlus@kaitseministeerium.ee.
Kirjale peab olema lisatud autori nimi, vanus, õppeasutus ja telefoninumber.

Autasustamine

Võistluse võitjaid autasustatakse 4. juunil Tallinnas. Iga kategooria kümne parimat tööd avalikustatakse ka Kaitseministeeriumi veebilehel ning nooremate vanuserühmade paremad tööd leiavad kajastust ajakirjas Hea Laps. 

03 aprill, 2013

"AJALUGU MEIE ÜMBER"

Kuni 15. maini käib veebipõhine projekt-konkurss "Ajalugu meie ümber", mille raames tuleb täita erinevaid ülesandeid ning neid blogisse postitada. Konkursist võtavad osa 5.B klassi õpilased: Mari Ann ja Elise (rühm Crystallize), Birgit ja Liis-Beth (rühm Teemant), Martin ja Kevin (rühm CS ruulib) ja Henri. Iga ülesande täitmiseks antakse 10-14 päeva. Töid saab näha aadressilt  http://ajalugu2013.blogspot.com/

Esimene ülesanne oli teha slide-show oma kodulinna vaatamisväärsustest
Teine ülesanne oli valida ajalooline foto ning kirjeldada fotol kujutatud sündmust (žanrid: luuletus, essee, muinasjutt jt).

 Elise ja Mari Ann valisid foto, mis kujutab esimest iseseisvusparaadi.

 

Esimene paraad
Läbi raskuste sündis noor riik,
mil nimeks Eesti Vabariik.
Minevikku oli jäänud Maailmasõda,
kuid kestmas oli veel Vabadussõda.
Sel päeval päike sillerdas,
seal rahvas rõõmust juubeldas.
Mehed marssisid uhkes mundris,
Peetri platsil kõik see sündis.
Seal Kaitseliit ka kohal oli,
tuletõrje vapralt tuli.
Osa võttis ratsavägi,
sammus sirgelt merevägi.
Külla tulid sõbrad Soomest,
hõiskasid kõik rõõmust suurest.
Johan Laidoner seal uhkelt läks,
väärikalt tervitas peaminister Päts.
Tähtsad riigitegelased kõnelesid,
sinimustvalged lipud lendlesid.
'Mu isamaa, mu õnn ja rõõm kõlas siis,
me armastatud kaunis hümniviis.
See oli esimene paraad,
kus tähistasime vaba maad.
24.veebruaril 1919 toimus see,
mis rõõmustab meid tänagi veel.


Kolmas ülesanne oli teha veebipõhine kaart ajalooliste vaatamisväärsuste kohta


View Tallinna ajaloolised vaatamisväärsused in a larger map


Ees ootab veel 2 ülesannet!