24 detsember, 2012

ESSEEKONKURSS

Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Politsei – ja Piirivalveametiga kuulutavad välja esseekonkursi üldhariduskoolide 9.-12. klassi õpilastele teemal „Politseinik – amet või eluviis” («Полицейский – профессия или образ жизни»).
Konkursitöid ootame hiljemalt 15. jaanuriks 2013 kas posti teel aadressile MINU RIIK, Estonia pst. 5a, 10143 Tallinn või elektrooniliselt e-posti aadressile info@minuriik.ee


Eesmärk
Esseekonkursi eesmärgiks on saada üldhariduskoolide  õppurite kirjutisi, mis näitaks kas ja kuidas on noored seotud kogukonna turvalisuse kujundamisega.Tingimused
  1. Konkursist võivad osa võtta kõigi üldhariduskoolide IX – XII klasside  õpilased.
  2. Konkursil osaleja võib saata võistlusele ainult ühe essee.
  3. Konkursile esitatud essee võib olla kirjutatud kas eesti või vene keeles.
  4. Konkursile esitatud essee peab olema 12-punktises kirjas ja ära mahtuma A4 formaadis paberile (käsitisi kirjutatuna kuni 2 A4).
  5. Konkurss kestab  12. detsembrist 2012  kuni 15. jaanuarini 2013 a.
Konkursi tööde esitamine
  1. Esseed  esitada  elektooniliselt või paberkandjal kas trükituna või käsitsi kirjutatuna.
  2. Essee esitamise viimane tähtaeg on 15.  jaanuar 2013.
  3. Konkursitöö tuleb saata kas e-posti aadressile info@minuriik.ee või  postiga Kodanikuhariduse programmi Minu Riik büroosse Estonia pst. 5a 10143 Tallinn, märgusõna ümbrikule “ESSEEKONKURSS”.
  4. Konkursitöö peab kindlasti olema varustatud järgmiste andmetega:
        ees – ja perekonnanimi (kirjutatuna trükitähtedega)
-     kool ja klass
        kodune aadress koos sihtnumbriga
        e-posti aadress
        kontakttelefon
-         juhendaja õpetaja ees- ja perekonnanimi

Preemiafond
Ette on nähtud välja anda  üks esimene, üks teine, üks kolmas koht ja ergutuspreemiad. Sobiva tasemega  tööde  puudumisel võib žürii auhindade väljaandmisel teha muudatusi. Auhinnafondi toetajad on: Politsei- ja Piirivalveamet, Riigikogu, Tallink, Kodanikuhariduse programm Minu Riik.