01 oktoober, 2020

RAHVUSTE PÄEVA TÄHISTAMINE

Septembri lõpus toimus meie koolis rahvuskultuuride nädal. Sellega tähistati Eesti rahvuste päeva, mis toimub 24. septembril ja on pühendatud kõikidele Eestis elavatele rahvustele. Rahvuskultuuride nädala raames toimusid koolis erinevad üritused ja tegevused, mille raames õpilased tutvusid Eestis elavate rahvuste keele, kultuuri ja  kommetega ning arutlesid mitmekultuurilise ühiskonna tugevuste ja nõrkuste üle.6. klassid uurisid Eesti vähemusrahvuseid ja kujundasid nukukujulisi plakateid, mis tutvustasid vähemusrahvuste arvulist osakaalu Eestis, nende rahvariideid, kombeid, keelt ja teisi huvitavaid fakte.

9A ja 9C klassi õpilased kujundasid veebipõhiseid plakateid ning korraldasid 5.-12. kl õpilaste seas väikese küsitluse, mille eesmärk oli uurida meie kooli õpilaskonna rahvuslikku koosseisu. Küsitluses paluti märkida oma rahvus ja väljendada oma suhtumist sellesse, et koolis õpivad erinevast rahvusest õpilased. Küsitluses osales 359 õpilast. Tulemuste põhjal jõudsid 9. kl õpilased järeldusele, et meie kooli õpilaskonna rahvuslik koosseis on üsna kirev. Põhikooli- ja gümnaasiumiastmes õpib 269 eestlast, 98 venelast, 10 ukrainlast, 2 valgevenelast, 1 lätlane, 3 soomlast, 4 armeenlast, 2 azerbaidžaanlast ja 4 muust rahvusest õpilast (nigeerlast). Peab mainima, et vastanute seas oli õpilasi, kes määratlesid ennast nii eestlaseks kui ka venelaseks, samas ka õpilasi, kes ei osanud oma rahvust määrata. Küsitlus näitas, et meie kooli õpilaste suhtumine teistesse rahvustesse on valdavalt hea või neutraalne. Kommentaaridest selgus, et selline kirev rahvuslik koosseis on hea, sest saab õppida teiste rahvuste kultuuri, kombeid, erinevaid keeli. Märgiti ka, et pole vahet, mis rahvusest on õpilane, oluline on tema iseloom, sõbralikkus ja soov õppida eesti keelt.

25. septembril toimus QR-koodi jaht „Tunne Eestis elavaid rahvuseid“ 5.-7. klasside võistkondadele, kus parimateks osutusid 6C, 7B, 7A ja 6A.

Palju õnne võitjatele ja kiitus kõikidele osalejatele!

VEEL PILTE