20 detsember, 2013

AJALOOPROJEKT

Sept - dets 2013 osalesid meie kooli 11.B klassi õpilased Dajana ja Veronika  ajalooprojektis "Silmapaistvad vähemusrahvustest ühiskonnategelased", mille eestvedaja oli MTÜ Vaba Vaade koostöös Integratsiooni ja Migratsiooni sihtasutusega Meie inimesed ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Projekti käigus  otsisid osalejad  materjale silmapaistvate  Eesti  vähemusrahvustest  ühiskonnategelaste  elu  ja  tegevuse  kohta  erinevates valdkondades  (sport,  muusika,  haridus,  riigikaitse,  poliitika,  riigiteenistus,  kunst,  kirjandus, majandus, teater)  aastatel 1918-1940. Materjalide põhjal koostati illustreeritud buklett ja näitusestend.  Noored  käisid projektis osalenud koolides oma  uurimistöö  tulemusi  esitlemas.

18. detsembril 2013 käisid projektis osalenud õpilased meie koolis projektitöö tulemusi esitlemas, mille raames tutvustati uurimistöid arst Manteuffelist (meie õpilaste Dajana ja Veronika uurimistöö), akadeemik Gulkowitschist ja Johan Laidoneri abikaasast Maria Laidonerist. Koolile kingiti 2 suurt näituseplakatit, mis tutvustavad silmapaistvaid vähemusrahvustest ühiskonnategelasi aastatel 1918-1940 (plakatitega saab tutvuda kabinetis 318).

Näitusel avalikustatakse õpilaste uurimistöid, mis puudutavad järgmisi ühsikonnategelasi: kindral Johan Laidoneri abikaasa Maria Laidoner, 1936. a. Olümpia võitja Nikolai Stepulov, pankur Klaus Scheel, Tartu Ülikooli õppejõud ja eestivene poliitik Igor Tjutrjumov, kirurg ja kindral parun Werner Zoege von Manteuffel, etnograaf Boris Vilde, Tartu Ülikooli judaistika õppetooli rajaja Lazar Gulkowitsch ja sportlane Sara Teitelbaum.


Veel pilte vaata ürituste galeriist.

26 november, 2013

KODANIKUPÄEVA VIKTORIIN

26. novembril toimus Kodanikupäeva kuldvillak "Eesti Vabariigi kultuuripärand", millest võtsid osa 6A,6B,7A,7B,8A ja 8B võistkonnad. Iga võistkonnal oli oma strateegia ja taktika, mõni julges riskida - mõni mitte. Tulemusel jagunesid võidukohad järgmiselt. 

Aitäh kõigile tublidele osalejatele ja palju õnne võitjatele!


Vaata  kuldvillaku küsimusi !19 november, 2013

KODANIKUPÄEV

26. novembril tähistame Kodanikupäeva!

6.-9. klassid tähistavad Kodanikupäeva traditsioonilise mälumänguga - kuldvillak!

Osalemiseks on oodatud 6.-8. klasside võistkonnad.

6. klassid - 3-liikmeline võistkond
7. -8. klassid - 2-liikmeline võistkond

Viktoriin toimub 26.11 kell 12.00 ruumis 317.

Vaata eelmise aasta kuldvillaku küsimusi rubriigist VIKTORIINID.

9. klassid lähevad ekskursioonile Riigikokku.

Gümnaasiumi õpilased võtavad osa Kodanikupäeva noortefoorumist, mille teemaks on Eesti ja Euroopa julgeolek pärast Kaukaasia kriisi (toimub Riigikogu konverentsisaalis). Esinejate seas on Tunne Kelam, Marek Stranberg, Silver Meikar ja Kadri Simson.

09 oktoober, 2013

RIIGIKOHTU KAASUSKONKURSSRiigikohus kuulutab oma 94. aastapäeva puhul välja järjekorras üheksanda õpilastööde konkursi. Kaasuskonkurss on mõeldud 9.–12. klasside õpilastele ning töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 9., 10., 11. ja 12. klasside arvestuses.

Pakume lahendamiseks kolme kaasust:

Kaasus nr 1: "Autoriõiguse kaasus" (tsiviilküsimus) EST / RUS
Kaasus nr 2: "Ristipuude kaasus" (haldusküsimus) EST / RUS
Kaasus nr 3: "Veebilehe lähtekoodi kaasus" (süüteoküsimus) EST / RUS.

Konkursil osaleja valib nende kolme kaasuse hulgast lahendamiseks ühe. Kaasuse võib lahendada nii eesti kui ka vene keeles.

Kaasust tuleb lahendada justkui kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid, sõnastades need kas kohtukõnena, kirjaliku nõudena või mõnel muul viisil ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni. Kaasuse lahendusel peab seega olema kolm struktuuriosa: ühe poole argumendid, teise poole argumendid ning kohtuniku otsus. Ristipuude kaasuses on kohtuniku otsuse asemel tegemist kohaliku omavalitsuse otsusega. Muus osas võib kaasuse lahendamisel kasutada sama struktuuri.

Ootame, et konkursil osaleja lahendaks kaasustes toodud olukordi peaasjalikult enda õiglustundest ja eetikast lähtudes. Halba ei tee ka viited Eesti Vabariigi põhiseadusele. Muude seaduste kasutamine kaasuste lahendamisel siiski tingimata lisapunkte ei anna ning neile ei tasu ka liigselt keskenduda, et isiklikud mõtted ja sisemine õiglustunne teisejärguliseks ei jääks. Teatavasti ongi õigus headuse ja õigluse kunst.

Kaasuse lahendamisel tasub vältida:
• kaasuseteksti liigset ümberjutustamist,
• uute faktide juurdemõtlemist,
• emotsionaalselt vaidleva stiili kasutamist faktipõhise argumenteerimise asemel,
• kohtuotsuse esitamist ilma põhjendava arutluskäiguta.

Kaasuse lahendus võib olla maksimaalselt neli A4 lehekülge pikk (arvutikirjas, Times New Roman, kirjasuurus 12 punkti, 1,5-kordne reavahe). Konkursitööle tuleb märkida oma ees- ja perekonnanimi, kool, klass, kontaktandmed (e-posti aadress, kontakttelefon) ning juhendava õpetaja nimi. Konkursist võib osa võtta ka iseseisvalt.

Osalemiseks palume töö saata hiljemalt 10. novembriks e-posti aadressile info@riigikohus.ee või kirja teel Riigikohtusse (Lossi 17, Tartu 50093). Palume e-kirja teemareale või ümbrikule kirjutada märgusõna "Kaasuskonkurss".

Iga vanusegrupi kolm paremat autorit ning neid juhendavad õpetajad on jaanuaris palutud Tartusse, kus Riigikohus tublimaid vääriliselt tänab.

Kaasuskonkursi parimate autorite nimed ja tööd avaldame alates 14. jaanuarist Riigikohtu koduleheküljel www.riigikohus.ee. Varasemate konkursside parimad tööd on kogumikena saadaval siin.30 september, 2013

DEMOKRAATIA PÄEVA TÄHISTAMINE

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts koostöös Tarbijakaitseametiga kuulutab demokraatia päeva raames välja õpilastööde konkursi.

Õpilastööde konkursi raames kuulutatakse välja erinevad võistlused. Osaleda saavad erinevate kooliastmete õpilased.

I võistlus – foto ja analüüs – „Minust algavad lahendused“
Õpilane pildistab kodukohas probleemseid paiku ning kirjeldab probleemi sisu ja pakub välja võimaliku lahenduse.

II võistlus – fotolavastus või installatsioon – „Rahvas – kõrgeima võimu kandja“
Fotolavastus või installatsioon, mis jäädvustatakse fotol. Lisada lühikirjeldus töö teema avamise kohta.

III võistlus – poster või installatsioon – „Mis on tarbimise hind?“
Lisada lühikirjeldus töö teema avamise kohta.

IV võistlus – essee – „Kuivõrd tagab turumajandus ühiskonna jätkusuutlikkuse?“
Essee pikkus 200–400 sõna.

V võistlus – lauamängu koostamine – „Sammud demokraatia arengus“
Loominguline vabadus.

Võistlustööd (fotod koos lühikirjeldustega, fotod postritest, fotod installatsioonidest, essee) saata e-posti aadressil seltsivoistlus@gmail.com, lauamängud saata aadressil Soo 2a, Pärnu 80030, Madis Somelar.

Tööde laekumise viimane aeg on 28. oktoober 2013 kell 23.59.

04 september, 2013

AJALOO OLÜMPIAADOlümpiaadi teemad 2013/2014:

Põhikool:
6. klass - Vana-Egiptus
7. klass - Araabia ja islam
8. klass - Inglismaa Rooside sõjast XX sajandi alguseni
9. klass - Maailm XX sajandi alguses. Esimene maailmasõda

Gümnaasium:
Maailma ajalugu - teadus ja tehnika 19. sajandil
Eesti ajalugu - Eesti XX sajandi alguses. Esimene maailmasõda
XX sajand - Maailm 1991-2011

Teemade märksõnad ja kirjanduse loetelu leiad rubriigist OLÜMPIAAD !

25 juuli, 2013

PAAR SUVIST PÄEVA ISTANBULIS

Hagia Sophia katedraal on Bütsantsi arhitektuuri üks kuulsamaid mälestusmärke, mis on ehitatud 6. sajandi I poolel (532-537) Konstantinoopolis (tänapäeva Istanbul) Justinianus I valitsemise ajal. See õigeusu kirik, mille ehitamiseks on kasutatud punast porfüüri, valget ja kollast marmorit ning rohelist serpentiini, oli suurim katedraal Euroopas kuni 16. sajandini. 1453. aastal aastal vallutasid Konstantinoopoli türklased ning kirik muudeti Aya Sofya mošeeks ja selle juurde lisati pikad tornid – minaretid, kust kutsuti moslemeid palvusele. Kogu kristlik sisustus asendati islamipärasega, mosaiigid kaeti krohvikihiga kinni, kuna islam keelab inimfiguure kujutada. Alates 1935. aastast on mošee muudetud muuseumiks. Turistidele on ta avatud kuus päeva nädalas, välja arvatud esmaspäeviti.


Hagia Sophia katedraali külastus - slideshowSinise Mošee (Sultanahmet Camii) ehitas sultan Ahmet I aastatel 1609-1616. Tegemist on toimiva mošeega (islamisusuliste pühakoda), kuhu päevast päeva voorib moslemeid, et palvetada taeva poole. Palvusele kutsib moslemeid viis korda päevas kõrgetest mošee minarettidest (6 tk) araabiakeelne hüüd.
Mošee on avatud ka turistidele, kuid enne mošeesse sisenemist tuleb järgida mõningaid reegleid. Näiteks ei tohi mošeesse siseneda välisjalanõudega - igale külastajale antakse kott, kuhu saab panna jalatsid. Naistel peab olema pea ja õlad kaetud - soovi korral ulatatakse naistele pearätik. Turistidele on eraldatud vaid väike osa mošeest, samal ajal kui palve osa oli piirdega eraldatud. Sinna pääsesid ainult meespalvetajad. Naistele oli aga oma koht mošee taga, mis oli ka piirdega eraldatud. Terve põrand on mošees kaetud punase vaibaga. Seinad ja lagi on kaunistatud väga kirjude ja huvitavate mustritega, akendel on pilkupüüdvad vitraažid.
Et rõhutada islami üleolekut Bütsantsi kristlusest, ehitati Sinine mošee Hagia Sophia vastu. Mošee läheduses asub ilus Saksa purskaev ja Egiptuse obelisk.


04 juuni, 2013

KONKURSI "AJALUGU MEIE ÜMBER" AUTASUSTAMINE

Ajavahemikul 15.02-15.05 toimus üleriigiline veebipõhine projekt-konkurss "Ajalugu meie ümber", mille raames tuli teatud aja jooksul (10-14 päeva) täita erinevaid ülesandeid ning neid blogisse postitada.

Konkursist võtsid osa 5.B klassi õpilased:

  • Mari Ann ja Elise (rühm Crystallize),
  •  Birgit ja Liis-Beth (rühm Teemant),
  • Martin ja Kevin (rühm CS ruulib),
  •  Henri.

Kõik tööd olid väga huvitavad ja loomingulised, ning mul on hea meel teatada, et Henri, Mari Ann ja Elise olid kutsutud autasustamisele, mis toimus 04.06.2013 Ajaloomuuseumis ja restoranis Olde Hansa.

Ülesannete, õpilaste tööde ja tulemustega saab tutvuda aadressil   http://ajalugu2013.blogspot.com/

Tänan kõiki osalejaid!

21 mai, 2013

LASTEOMBUDSMANI KIRJATÖÖDE KONKURSi TULEMUSED

Mul on hea meel teatada, et lasteombudsmani kirjatööde konkursile laekunud 280 töö seast leidis meie kooli õpilase Erik Mandel (6.A) essee teemal "Kes kontrollib minu käitumist - mina ise või keegi teine?" äramärkimist ning ta on kutsutud autasustamisele, mis toimub 1. juunil Lastekirjanduse Keskuses. Palju õnne, Erik!
Suur tänu ka teistele osalejatele - Gerli Savila ja Kristiina Palts! Kõik olid väga tublid!

Pilte autasustamisest!
16 mai, 2013

MUUSEUMIPÄEV JA MUUSEUMIÖÖ 18.05.2013


18. mail tähistatakse rahvusvahelist Muuseumipäeva, mil paljud muuseumid on tasuta avatud. Samal kuupäeval tähistatakse ka Muuseumiööd "Öös on inimesi", mille raames on muuseumid avatud kuni 23.00.

Tutvuge muuseumide eriprogrammidega ja leidke võimalus mõne muuseumi külastamiseks.

03 mai, 2013

EUROOPA PÄEV 2013

TÄPSEM INFO SIIT  http://www.euroopapaev.ee/

EUROOPA PÄEVA VIKTORIIN


Euroopa Päev 20139. mail 1950. aastal kutsus Prantsusmaa toonane välisminister Robert Schuman Prantsusmaad, Saksamaad ja teisi Euroopa riike üles koondama oma söe-ja terasetootmine, ning Schumani deklaratsiooni aastapäeva tähistatakse Euroopa päevana.
Eesti astus Euroopa Liidu liikmeks 2004. aastal, praegu kuulub liitu 27 riiki kokku 503 miljoni elanikuga. 1. juulil liitub Euroopa Liiduga Horvaatia, suurendades Euroopa kodanike arvu 4,4 miljoni inimese võrra.

Kas tead, mis aastal kuulutas Horvaatia ennast iseseisvaks riigiks, milline on riigi sümbol või millist linna nimetavad horvaadid maailma kõige sportlikumaks linnaks?

Pane ennast proovile ja vasta küsimustele Euroopa Liidu Infokeskuse kodulehel  http://elik.nlib.ee/viktoriin/

Viktoriini küsimustele saab vastata 2.-31. maini. Parimatele auhinnad!


Viktoriini korraldab Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskus.

13 aprill, 2013

LASTEOMBUDSMAN OOTAB ÕPILASTELT KIRJATÖID

Avaleht
Õiguskantsler lasteombudsmanina kutsub koos Eesti Lastekirjanduse Keskusega kõiki kooliõpilasi kirjutama ja kaasa rääkima laste elu, lapsi ümbritseva keskkonna ja suhete teemadel ning arutlema selle üle, kuidas laste elu Eestis paremaks muuta.

Kirjatöö vormi võib iga kirjutaja ise valida, oodatud on nii esseed, kirjandid, luuletused kui ka muud kirjatükid, mille maksimaalne pikkus on kolm A4

Valida saab nelja teema vahel:

* Head lapsed – need kasvavad vitsata.
* Kes kontrollib minu käitumist – kas mina ise või keegi teine?
* Minu mured ja hirmud.
* 100-aastane Eesti, kus mul on hea.

Indrek TederKirjutisi oodatakse aadressil lasteombudsman@oiguskantsler.ee või posti teel aadressil Kohtu 8, 15193 Tallinn, märgusõnaga „Lapse hääl” hiljemalt 26. aprilliks. Kirjutisele tuleks märkida autori nimi, vanus, kool ja klass ning lapsevanema või õpetaja kontaktandmed.

Kirjutisi loeb lasteombudsmani ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse meeskond. Väärtustame lapse mõtteid ja tähelepanekuid, julgust unistada, oskust märgata ja kaasa mõelda ning arutleda. Äramärkimist leidnud tööde autorid saavad kutse lastekaitsepäeval Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimuvale tänuüritusele.

04 aprill, 2013

LOOMEVÕISTLUS
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 27. aprill.


Töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 3–5aastased ja 6–9aastased, kellelt oodatakse joonistusi ning 10–14aastased ja 15–19aastased, kes saavad valida kas kirjandi kirjutamise või multimeedia projekti tegemise vahel (võib teha mõlemat).

 
Kirjandi hindamise tingimused

Kirjandi kirjutajad on jagatud kahte vanuserühma: 10–14aastased ja 15–19aastased.

Tööde hindamisel arvestatakse:
• teemale vastavust;
• originaalset lähenemist;
• head väljendusoskust;
• nõtket sõnakasutust;
• kompositsioonilist huvitavust;
• etteantud mahupiirangut.

Kirjandi maht on nooremal rühmal 3000–5000 tähemärki ja vanemal rühmal 5000–7000 tähemärki (koos tühikutega).


Multimeedia projekti hindamise tingimused

Multimeedia projekti tegijad on jagatud kahte vanuserühma: 10–14aastased ja 15–19aastased.

Tööde hindamisel arvestatakse:
• teemakohasust;
• originaalsust;
• köitvust;
• kunstilist teostust (kaadri visuaalne ja dramaturgiline kompositsioon, montaaži kiirus, koloreering).

Multimeedia klipi pikkus on kuni 3 minutit.Tööde esitamine

Multimeedia klipid palume laadida videokeskkonda Youtube ja saata oma võistlustöö link aadressile loomevoistlus@kaitseministeerium.ee.
Kirjaga peab kaasas olema lühike kommentaar, autori nimi, vanus, õppeasutus ja telefoninumber.

Kirjandid palume samuti saata e-kirjaga aadressile loomevoistlus@kaitseministeerium.ee.
Kirjale peab olema lisatud autori nimi, vanus, õppeasutus ja telefoninumber.

Autasustamine

Võistluse võitjaid autasustatakse 4. juunil Tallinnas. Iga kategooria kümne parimat tööd avalikustatakse ka Kaitseministeeriumi veebilehel ning nooremate vanuserühmade paremad tööd leiavad kajastust ajakirjas Hea Laps. 

03 aprill, 2013

"AJALUGU MEIE ÜMBER"

Kuni 15. maini käib veebipõhine projekt-konkurss "Ajalugu meie ümber", mille raames tuleb täita erinevaid ülesandeid ning neid blogisse postitada. Konkursist võtavad osa 5.B klassi õpilased: Mari Ann ja Elise (rühm Crystallize), Birgit ja Liis-Beth (rühm Teemant), Martin ja Kevin (rühm CS ruulib) ja Henri. Iga ülesande täitmiseks antakse 10-14 päeva. Töid saab näha aadressilt  http://ajalugu2013.blogspot.com/

Esimene ülesanne oli teha slide-show oma kodulinna vaatamisväärsustest
Teine ülesanne oli valida ajalooline foto ning kirjeldada fotol kujutatud sündmust (žanrid: luuletus, essee, muinasjutt jt).

 Elise ja Mari Ann valisid foto, mis kujutab esimest iseseisvusparaadi.

 

Esimene paraad
Läbi raskuste sündis noor riik,
mil nimeks Eesti Vabariik.
Minevikku oli jäänud Maailmasõda,
kuid kestmas oli veel Vabadussõda.
Sel päeval päike sillerdas,
seal rahvas rõõmust juubeldas.
Mehed marssisid uhkes mundris,
Peetri platsil kõik see sündis.
Seal Kaitseliit ka kohal oli,
tuletõrje vapralt tuli.
Osa võttis ratsavägi,
sammus sirgelt merevägi.
Külla tulid sõbrad Soomest,
hõiskasid kõik rõõmust suurest.
Johan Laidoner seal uhkelt läks,
väärikalt tervitas peaminister Päts.
Tähtsad riigitegelased kõnelesid,
sinimustvalged lipud lendlesid.
'Mu isamaa, mu õnn ja rõõm kõlas siis,
me armastatud kaunis hümniviis.
See oli esimene paraad,
kus tähistasime vaba maad.
24.veebruaril 1919 toimus see,
mis rõõmustab meid tänagi veel.


Kolmas ülesanne oli teha veebipõhine kaart ajalooliste vaatamisväärsuste kohta


View Tallinna ajaloolised vaatamisväärsused in a larger map


Ees ootab veel 2 ülesannet!

28 märts, 2013

LOOVTÖÖD

Sel õppeaastal tegi 8. klass esmakordselt loovtööd, mis on vastavalt uuele õppekavale kohustuslik põhikooli lõpetamiseks. 

Ajaloos oli tehtud 4 tööd:

1) Uurimistöö "Minu suguvõsa ajalugu" (Helen )
2) Doominomäng 8. klassile "Uusaeg" (Keithlin )
3) Ristsõnade kogumik 6. klassile "Vanaaeg" (Inge ja Diana)
4) Veebipõhine teemaleht "Tööstusliku pöörde leiutised" (Aavel)

Keithlin tegi 2 doominomängu (kartongist ja veebipõhist). Veebipõhine doominomäng on kõigile kättesaadav aadressil http://www.kubbu.com/a1/36730_8_klass_doomino

Aaveli tehtud veebipõhine teemaleht on kõigile kättesaadav aadressil http://www.aavelkostjak.blogspot.com/

26 veebruar, 2013

ESSEEKONKURSI VÕITJAD ON SELGUNUD

Selgus Politsei –ja Piirivalveameti ning Kodanikuhariduse programmi MINU RIIK poolt  korraldatud Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud esseekonkursi “POLITSEINIK – AMET VÕI ELUVIIS”  žürii koosoleku otsus.

Mul on rõõm teatada, et 11. klassi õpilane SANDER AHI saavutas III koha ning sama klassi õpilane ANITA KUKKUR sai ergutusauhinna.

Kokku laekus esseekonkursile  152 tööd erinevatest Eesti koolidest.

Palju õnne võitjatele ! 

Täpsemalt saab lugeda aadressil  http://minuriik.ee/teated/esseekonkursi-2013-%C5%BE%C3%BCrii-otsus

Vaata fotosid ÜRITUSTE galeriist.

20 veebruar, 2013

AJALUGU MEIE ÜMBER

Alanud on 5.-9.klassidele suunatud veebipõhine projekt-konkurss "Ajalugu meie ümber" - 2

http://ajalugu2013.blogspot.com/

Projekti käigus koostatakse veebipõhiseid esitlusi ja interaktiivseid kaarte ajalooliste vaatamisväärsuste kohta, kirjutatakse arutlusi, viiakse läbi intervjuusid jne.

Projekt toimub 15.02.2013- 15.05.2013

Meie koolist võtavad projektist osa 5B klassi õpilased:

Elise ja Mari Ann, Kevin ja Martin, Birgit ja Liis-Beth ning Henri

Soovin kõigile osalejatele edu ja häid elamusi!

10 veebruar, 2013

MAOAASTA ALGUS

10. veebruaril toimusid Tallinnas Kadrioru pargis Hiina uue aasta – maoaasta alguse puhul pidustused ja tähistati musta vesimao aasta algust.

Kõikidele külastajatele olid  vaatamiseks avatud idamaade kuukalendrist inspireeritud jääskulptuurid, mille autorite seas on Egiptuse kunstnik Salah Hammad ning Eesti skulptorid Tiiu Kirsipuu, Aime Kuulbusch, Kalle Pruuden ja Elo Liiv.

http://www.tourism.tallinn.ee/est/infoleht/article_id-12644


24 jaanuar, 2013

11. A klassi õpilased ekskursioonil Eesti Juudi Muuseumis ja Tallinna sünagoogis

27. jaanuaril on rahvusvaheline holokausti ohvrite mälestuspäev, mil Euroopas mälestatakse Teise maailmasõja aegseid natsismiohvreid.

Selle puhul käis 11. klass ekskursioonil Eesti Juudi Muuseumis ja Tallinna sünagoogis, kus sai tutvuda Eesti juutide kogukonna ajaloo ja usueluga.

Vaata pilte ürituste galeriist!

14 jaanuar, 2013

Riigikohtu kaasuskonkursi võitjad on selgunud

Mul on rõõm teatada, et 11.01.2013 selgusid Riigikohtu kaasuskonkursi võitjad.

Taavet Hermann saavutas I koha 11. klasside arvestuses! Õnnitleme! Auhinnad parimatele noortele õigusemõistjatele andsid üle Riigikohtu esimees Märt Rask ja riigikohtunik Jaak Luik.

Kaasuskonkurss on tänavu juba kaheksandat korda toimunud õigusvõistlus 9.-12. klasside õpilastele, kel tuli ennast proovile panna ette antud õigusvaidluste lahendamisel. Sealjuures polnud oluline mitte seaduste tundmine, vaid sisemine õiglustunne, oskus argumenteerida ning näha kõigi vaidluspoolte positsioone objektiivselt. Õpilasi auhinnati iga osalenud vanuserühma osas eraldi. Kaasuseid ja paremaid lahendusi saab lugeda Riigikohtu veebilehelt