24 detsember, 2012

ESSEEKONKURSS

Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Politsei – ja Piirivalveametiga kuulutavad välja esseekonkursi üldhariduskoolide 9.-12. klassi õpilastele teemal „Politseinik – amet või eluviis” («Полицейский – профессия или образ жизни»).
Konkursitöid ootame hiljemalt 15. jaanuriks 2013 kas posti teel aadressile MINU RIIK, Estonia pst. 5a, 10143 Tallinn või elektrooniliselt e-posti aadressile info@minuriik.ee


Eesmärk
Esseekonkursi eesmärgiks on saada üldhariduskoolide  õppurite kirjutisi, mis näitaks kas ja kuidas on noored seotud kogukonna turvalisuse kujundamisega.Tingimused
  1. Konkursist võivad osa võtta kõigi üldhariduskoolide IX – XII klasside  õpilased.
  2. Konkursil osaleja võib saata võistlusele ainult ühe essee.
  3. Konkursile esitatud essee võib olla kirjutatud kas eesti või vene keeles.
  4. Konkursile esitatud essee peab olema 12-punktises kirjas ja ära mahtuma A4 formaadis paberile (käsitisi kirjutatuna kuni 2 A4).
  5. Konkurss kestab  12. detsembrist 2012  kuni 15. jaanuarini 2013 a.
Konkursi tööde esitamine
  1. Esseed  esitada  elektooniliselt või paberkandjal kas trükituna või käsitsi kirjutatuna.
  2. Essee esitamise viimane tähtaeg on 15.  jaanuar 2013.
  3. Konkursitöö tuleb saata kas e-posti aadressile info@minuriik.ee või  postiga Kodanikuhariduse programmi Minu Riik büroosse Estonia pst. 5a 10143 Tallinn, märgusõna ümbrikule “ESSEEKONKURSS”.
  4. Konkursitöö peab kindlasti olema varustatud järgmiste andmetega:
        ees – ja perekonnanimi (kirjutatuna trükitähtedega)
-     kool ja klass
        kodune aadress koos sihtnumbriga
        e-posti aadress
        kontakttelefon
-         juhendaja õpetaja ees- ja perekonnanimi

Preemiafond
Ette on nähtud välja anda  üks esimene, üks teine, üks kolmas koht ja ergutuspreemiad. Sobiva tasemega  tööde  puudumisel võib žürii auhindade väljaandmisel teha muudatusi. Auhinnafondi toetajad on: Politsei- ja Piirivalveamet, Riigikogu, Tallink, Kodanikuhariduse programm Minu Riik.
 


22 oktoober, 2012

EL TEEMALINE VEEBIVIKTORIIN

Osaleda saab Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse kodulehel oktoobrikuu lõpuni. Viktoriinis esitatakse 12 valikvastustega küsimust, tublimate vastajate vahel loositakse välja lauamänge ja meeneid.

21 oktoober, 2012

KODANIKUPÄEVA ESSEEKONKURSS

Võtke osa esseekonkursist, mille teemaks on „Kuidas aitab sport tunnetada Eesti kodanikuks olemist?“ 
Juhendiga saab tutvuda aadressil http://www.meis.ee/kodanikupaeva-esseekonkurss

Tööde esitamise tähtaeg on 2. november

20 oktoober, 2012

KOOMIKSIKONKURSS "Mina ja raha"

Osalema on oodatud üldhariduskooli kõigi vanuseastmete õpilased. Võidutööde autorid ja nende juhendajad saavad külastada Helsingis asuvat Soome Sarjakuvakeskust (Koomiksikeskus), kohtuda koomiksikunstnikega ja õppida töötoas nende käe all koomiksi joonistamist. 

Pikemalt saab lugeda siit http://www.minuraha.ee/konkurss

Tore, kui oleks huvilisi osaleda!

02 oktoober, 2012

„Ajalugu, mis ühendab Eestit"

Essevõistluse „Ajalugu, mis ühendab Eestit" tööde esitamise tähtaeg on pikendatud kuni 26. oktoobrini.

Teil on võimalus mõtiskleda ja kirjalikult arutleda ajalooliste sündmuste üle, mis omavad tänapäeva Eesti ühiskonna jaoks positiivset tähendust – ehk teemadel, mis ühendavad meid keelest ja rahvusest sõltumata, nagu näiteks rahvusvähemuste ajalugu või taasiseseisvumine 1991. aastal. Aluseks võib võtta ajaloolist sündmust või autoriteetset arvamust ning jagada selle kohta oma mõtteid - kuidas peaksime sellesse suhtuma, mis tähendust see omab tänapäeva ühiskonna jaoks, kuidas mõjutab meie väärtusi.

Vaata võistluse tingimusi allpool.

18 september, 2012

RIIGIKOHTU KAASUSKONKURSS

Riigikohus kuulutab oma 93. aastapäeva puhul välja järjekorras kaheksanda õpilastööde konkursi. Kaasuskonkurss on mõeldud 9.–12. klasside õpilastele ning töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 9., 10., 11. ja 12. klasside arvestuses.

Pakume lahendamiseks kolme kaasust:
Kaasus nr 1: "Hooldekodu kaasus" (tsiviilküsimus)
Kaasus nr 2: "Õpihimulise koolipoisi kaasus" (haldusküsimus)
Kaasus nr 3: "Kodune internetipiraatlus" (süüteoküsimus)

Konkursil osaleja valib nende kolme kaasuse hulgast lahendamiseks ühe. Kaasuse võib lahendada nii eesti kui ka vene keeles.

Kaasust tuleb lahendada justkui kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid, sõnastades need kas kohtukõnena, kirjaliku nõudena või mõnel muul viisil ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni. Kaasuse lahendusel peab seega olema kolm struktuuriosa: ühe poole argumendid, teise poole argumendid ning kohtuniku otsus.

Ootame, et konkursil osaleja lahendaks kaasustes toodud olukordi peaasjalikult enda õiglustundest ja eetikast lähtudes. Halba ei tee ka viited Eesti Vabariigi põhiseadusele. Muude seaduste kasutamine kaasuste lahendamisel siiski tingimata lisapunkte ei anna ning neile ei tasu ka liigselt keskenduda, et isiklikud mõtted ja sisemine õiglustunne teisejärguliseks ei jääks. Teatavasti ongi õigus headuse ja õigluse kunst.

Kaasuse lahendamisel tasub vältida:
• kaasuseteksti liigset ümberjutustamist,
• uute faktide juurdemõtlemist,
• emotsionaalselt vaidleva stiili kasutamist faktipõhise argumenteerimise asemel,
• kohtuotsuse esitamist ilma põhjendava arutluskäiguta.

Kaasuse lahendus võib olla maksimaalselt neli A4 lehekülge pikk (arvutikirjas, Times New Roman, kirjasuurus 12 punkti, 1,5-kordne reavahe). Konkursitööle tuleb märkida oma ees- ja perekonnanimi, kool, klass, kontaktandmed (e-posti aadress, kontakttelefon) ning juhendava õpetaja nimi. Konkursist võib osa võtta ka iseseisvalt.

Osalemiseks palume töö saata hiljemalt 9. novembriks e-posti aadressile info@riigikohus.ee või kirja teel Riigikohtusse (Lossi 17, Tartu 50093). Palume e-kirja teemareale või ümbrikule kirjutada märgusõna "Kaasuskonkurss".

Iga vanusegrupi kolm paremat autorit ning neid juhendavad õpetajad on jaanuaris palutud Tartusse, kus Riigikohus tublimaid vääriliselt tänab.

Kaasuskonkursi parimate autorite nimed ja tööd avaldame alates 14. jaanuarist Riigikohtu koduleheküljel www.riigikohus.ee. Varasemate konkursside parimad tööd on kogumikena saadaval siin.
Lisalugemist ja -vaatamist:
"Kohtukaasuste kasutamine ühiskonnaõpetuses", Eveli Kuklane, Gümnaasiumi valdkonnaraamat SOTSIAALAINED, 2011
Lühifilm "Vaidluse lahendamisest kohtus", Riigikohus 2012


Täpsem info:
Eveli Kuklane
Eveli.Kuklane@riigikohus.ee
Tel 730 9042
Mob 5333 9846

12 september, 2012

KUTSE ESSEEVÕISTLUSELE

Noorteühing Avatud Vabariik kutsub gümnasiste ja üliõpilasi osalema essevõistlusel „Ajalugu, mis ühendab Eestit"

Kümne parima töö autorid pälvivad auhindu, peapreemiaks on uhiuus tahvelarvuti iPad3
Töid saab esitada ajavahemikul 14. september – 18. oktoober 2012.a

 Pakume noortele võimaluse mõtiskleda ja kirjalikult arutleda ajalooliste sündmuste üle, mis omavad tänapäeva Eesti ühiskonna jaoks positiivset tähendust – ehk teemadel, mis ühendavad meid keelest ja rahvusest sõltumata. 
Lisaks kutsume noori uurima ajalooliste protsesside mõju tänapäevale: kuidas peegelduvad need meie tõekspidamistel ja hoiakutel ning mil viisil maandada erinevaid konflikte, mis on tekkinud ajaloopinnal. 

Ladusa sulega ajaloohuvilised selgitab välja kolmeliikmeline žürii, mille liikmeteks on Kunstiakadeemia professor David Vseviov, kirjanik ja filmitegija Imbi Paju ning ajaloolane ja õpetaja Igor Kopõtin. Võitja nime teeme teatavaks oktoobri lõpus. Parimate tööde autoritega võetakse ühendust isiklikult. Novembri alguses toimub Tallinnas vastuvõtt parimatele kirjutajatele, mille täpsest toimumiskohast ja –ajast anname hiljem teada. 

Konkursi võitjat ootab maailma parim tahvelarvuti – iPad3
Teise ja kolmanda koha saavutanud autorid saavad auhinnaks e-lugeri

 Essee pikkus on 6-8 tuhat tähemärki tühikutega. Kirjutada võib nii eesti kui vene keeles. Ühelt autorilt on oodatud ainult üks originaaltöö. Kirjutisele ei pea lisama kasutatud kirjanduse nimekirja, kuid keelatud on otsene plagiaat
Esitatud essee juurde peab olema märgitud autori ja juhendaja (kui on) nimed, õppeasutus, ülikooli puhul ka eriala, klass/kursus, telefoninumber ja e-post. 
Tööd tuleb saata 18. oktoobriks aadressile essee@or.ee, aktsepteeritakse vaid elektroonselt esitatud konkursitöid. 

Essee kirjutamisel on võimalik inspiratsiooniallikatena kasutada žüriiliikmete kirjutatud raamatuid. Kaotatud Eesti identiteedi teemat lahkab mälukirjanik Imbi Paju oma raamatus “Tõrjutud mälestused” (Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2007). Ajalooliseid seoseid ja ajaloo olemuse mõtestab oma värskes raamatus “Suur ajaloo mälumäng” (Cum Laude, 2012) Postimehe 2010. aasta arvamusliider David Vseviov. Eesti iseseisvusesse vähemusrahvaste poolt antud panuse näitel otsib ajaloolist konsensust TLÜ Ajaloo Instituudi doktorant Igor Kopõtin raamatus “Venelased Eesti Vabadussõjas” (MTÜ Tribune, 2010).

 Esseekonkurssi läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium. 

Avatud Vabariik on poliitiliselt vaba noorteorganisatsioon, mis ühendab üle 1500 inimese. Meie missiooniks on haridussüsteemi paremustamine, vabatahtliku noorsootöö arendamine ja noorte kaasamine poliitilise- ja ühiskonnaellu aktiivsete otsustajatena. 

Lisainformatsioon: 
essee@or.ee
 ivan.lavrentjev@or.ee
 tel 53 877 840 
www.or.ee

04 september, 2012

STIPENDIUM GÜMNAASIUMIASTME ÕPILASTE TOETAMISEKS

Stipendiumi eesmargiks on toetada õppivaid noori, kel on loomulikku annet ärksaks ja iseseisvaks mõttetegevuseks ning tahtmist seda annet arendada.
Et taolisi noori leida, toimub igal sügisel arvamuslugude konkurss. Konkursil osalemiseks tuleb Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kontorisse 15. oktoobriks toimetada eestikeelne arvamuslugu paberil väljatrükituna (arvutipikkusega kuni 2-3 lk. 1,5 reavahega, kasutades Times New Roman 12) koos Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kodulehel leiduva ankeediga. Palun lisage ka õppeasutuse tõend, mis tõendab Teie õppimist vastavas õppeasutuses. Iga osaleja võib valida sobiva teema etteantute seast. Parimate tööde autoritele määrab halduskogu stipendiumi õpingute jätkamiseks. Tagasisidest huvitatud osaleja peaks arvamusloole lisama oma e-kirja aadressi.

2012.a. arvamuslugude teemad on:

1. Kuidas ühitada rohelist eluviisi praeguste tarbimismallidega?
2. Millisest sündmusest Eesti ajaloos tahaksin rohkem teada?
3. Kes meie riigis vaatab kaugemale ette kui erakonnad ja projektijuhid?
4. Miks minust võiks saada järgmine Eesti peaminister?
5. Milline ajalehest loetud mõte on mind inspireerinud?
6. Kuidas on loetud raamat mind aidanud?

Jagamisele tuleb 140 eurot.

Töid hindab 6-liikmeline halduskogu: Andres Hallik Ristiku Põhikoolist, Piret Järvela Tallinna Reaalkoolist, Inga Laidna Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Marje Liigus Jakob Westholmi Gümnaasiumist, Triinu Pappel Viimsi Keskkoolist, Tiina Tamman.

27 august, 2012

ÜHISKONNAÕPETUSE OLÜMPIAAD

Õppeaastal 2012/2013 toimub kolmas ühiskonnaõpetuse olümpiaad. 

Teemad põhikoolis:
a) finantskohustused Eestis (maksud, trahvid, riigilõivud jne)
b) täidesaatev võim
c) KOV

Teemad gümnaasiumis:
a) julgeolekupoliitika
b) inimõigused
c) riigikontroll ja õiguskantsler

Elektrooniline eelvoor toimub 8. veebr 2013

Lõppvoor toimub kevadisel koolivaheajal 2013

26 august, 2012

Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsus 11. juunil 2012

Ajaloosündmuste, ajastute jms nimetusi kirjutatakse väikse algustähega, välja arvatud nendes sisalduvad muud nimed, näiteks araabia kevad, augustiputš, dekabristide ülestõus, juuniülestõus, jüriöö ülestõus, külm sõda, lahesõda, must neljapäev, märtsipommitamine, oranž revolutsioon, Prantsuse revolutsioon, pärtliöö, suur nälg, sametrevolutsioon, talvesõda, Tartu rahu, teine maailmasõda, vabadussõda, vaikiv ajastu, verine pühapäev. 

Uuele reeglile üleminekul ei saa vana reegli järgimist pidada eksimuseks. 

Loe lisaks:  Avalik pöördumine: ajaloolased on ajaloosündmuste väikese tähega kirjutamise vastu