13 mai, 2019

EUROOPA PÄEVA TÄHISTAMINE

9. mail tähistasime Euroopa päeva, mille eesmärk on tutvustada Euroopa Liitu ja selle institutsioone, propageerida Euroopa ühtsust, sallivust ja koostööd. 
Selle raames toimus koolis mitu üritust: QR-koodi jaht/viktoriin 5.-7. klasside võistkondadele ja plakatite meisterdamine 5.-6. klassi õpilastele, temaatilised mängud ja arutelud ainetundides. Parimad said autasustatud diplomite ja TLG meenetega.

10 mai, 2019

AKTIIVNE ÕPPIMINE TUNNIS

kahoot-viktoriin ilma telefonita, 6.C klass
ühiskonnaõpetuse tund, Euroopa päeva viktoriin
#liikumakutsuvkool