24 veebruar, 2021

PALJU ÕNNE, KALLIS EESTI!

Eesti Vabariigi sünnipäeva eel mõtisklesid 5.-9.kl õpilased, mis neil seostub Eesti riigiga ja mida nad soovivad Eestile saabuva sünnipäeva puhul. 5. ja 7. klassid koostasid sõnapilvi paberil ja veebis, 6. klassid kujundasid südamekujulisi õnnitluskaarte, 9. klassid kirjutasid kirja Eestile. Kõik õpilased soovisid Eesti riigile ja Eesti rahvale õnne, edukat koostööd, tugevat tervist ja pikka iga.

Tsitaate õpilastöödest:

“Tere, kallis Eesti! Inimeste raske vaev on ennast ära tasunud ja siin sa meil oledki, iseseisev ja varsti 103-aastane. Õnnitlen sind sellise saavutuse puhul!”

Su välimuse teevad ilusaks metsad, sood, heinamaad, järved, jõed ja meie Läänemeri. Vaatamata väikesele pindalale, leidub seda kõike igast Eesti otsast. Lisaks sellele on sul kõik aastaajad olemas. Suvi on päikseline, sügis vihmane, kevad lilleline ja talv pakane. Olen tänulik, et elan Eestimaal. Selleks, et sinu ilu järgmistele põlvkondadele alles jääks, palun ainult ühte asja. Palun, et meie loodust hoitakse nagu oma last. Seda tuleb pidevalt koristada, metsi kasvatada, vähem reostada ja austada”.

“Tänan sind kõikide teadmiste ja kogemuste eest, mis oled mulle andnud”.

“Olen tänulik ka siinsete heade ja toredate inimeste eest, kuid vahel soovin, et nad oleksid üksteise vastu veidi sallivamad ja vastuvõtlikumad”.

Püsi tublina ja hätta jäädes küsi julgelt abi enda rahvalt ja sõprusriikidelt”.

„Soovin sulle palju jõudu ja jaksu ning pikka iga! Palju õnne sünnipäevaks, Eesti“

VAATA PILTE SIIT


19 veebruar, 2021

ILUSAT SAABUVAT VABARIIGI AASTAPÄEVA!

7.a ja 7.c klassi õpilased mõtisklesid, mis neil seostub Eesti riigiga, mida nad soovivad Eesti riigile saabuva sünnipäeva puhul. Valmisid toredad sõnapilved keskkonnas Word Art https://wordart.com/

Rohkem pilte 7A03 jaanuar, 2021

5. KLASSI VIRTUAALNÄITUS "VANADE ASJADE AJALUGU"

 Ajalooallikad on esemed, kirja pandud tekstid, ehitised, suulised mälestused, mis annavad meile infot mineviku sündmuste kohta. Millised ajalooallikad ümbritsevad meid igapäevaelus? 5. kl õpilased koostasid virtuaalnäituse.

5.A näitus5.B näitus5.C näitus

26 november, 2020

KUIDAS OLLA HEA KODANIK?

6. klassi plakatid kodanikupäeva raames: kes on kodanik, kuidas saab kodanikuks, millised on kodaniku õigused ja kohustused, kuidas olla hea kodanik? Vaata pilte siit.

 


01 oktoober, 2020

RAHVUSTE PÄEVA TÄHISTAMINE

Septembri lõpus toimus meie koolis rahvuskultuuride nädal. Sellega tähistati Eesti rahvuste päeva, mis toimub 24. septembril ja on pühendatud kõikidele Eestis elavatele rahvustele. Rahvuskultuuride nädala raames toimusid koolis erinevad üritused ja tegevused, mille raames õpilased tutvusid Eestis elavate rahvuste keele, kultuuri ja  kommetega ning arutlesid mitmekultuurilise ühiskonna tugevuste ja nõrkuste üle.6. klassid uurisid Eesti vähemusrahvuseid ja kujundasid nukukujulisi plakateid, mis tutvustasid vähemusrahvuste arvulist osakaalu Eestis, nende rahvariideid, kombeid, keelt ja teisi huvitavaid fakte.

9A ja 9C klassi õpilased kujundasid veebipõhiseid plakateid ning korraldasid 5.-12. kl õpilaste seas väikese küsitluse, mille eesmärk oli uurida meie kooli õpilaskonna rahvuslikku koosseisu. Küsitluses paluti märkida oma rahvus ja väljendada oma suhtumist sellesse, et koolis õpivad erinevast rahvusest õpilased. Küsitluses osales 359 õpilast. Tulemuste põhjal jõudsid 9. kl õpilased järeldusele, et meie kooli õpilaskonna rahvuslik koosseis on üsna kirev. Põhikooli- ja gümnaasiumiastmes õpib 269 eestlast, 98 venelast, 10 ukrainlast, 2 valgevenelast, 1 lätlane, 3 soomlast, 4 armeenlast, 2 azerbaidžaanlast ja 4 muust rahvusest õpilast (nigeerlast). Peab mainima, et vastanute seas oli õpilasi, kes määratlesid ennast nii eestlaseks kui ka venelaseks, samas ka õpilasi, kes ei osanud oma rahvust määrata. Küsitlus näitas, et meie kooli õpilaste suhtumine teistesse rahvustesse on valdavalt hea või neutraalne. Kommentaaridest selgus, et selline kirev rahvuslik koosseis on hea, sest saab õppida teiste rahvuste kultuuri, kombeid, erinevaid keeli. Märgiti ka, et pole vahet, mis rahvusest on õpilane, oluline on tema iseloom, sõbralikkus ja soov õppida eesti keelt.

25. septembril toimus QR-koodi jaht „Tunne Eestis elavaid rahvuseid“ 5.-7. klasside võistkondadele, kus parimateks osutusid 6C, 7B, 7A ja 6A.

Palju õnne võitjatele ja kiitus kõikidele osalejatele!

VEEL PILTE


25 september, 2020

MAAILMAKORISTUSPÄEV 2020

Maailmakoristuspäev on maailma ajaloo suurim kodanikualgatus, mis sai alguse ja mida juhiti Eestist ning mis kasvas välja kodanikualgatusest "Teeme ära!". Esimene ülemaailmne Maailmakoristuspäev toimus aastal 2018. 

Andsime sel aastal ka oma väikese panuse.