OLÜMPIAAD


XXVII ajaloo–olümpiaadi märksõnad, kirjandus ja allikad 2019/2020. õppeaastal

VI klass:  Vanaaja seitse maailmaimet

Märksõnad

Cheopsi püramiid
Semiramise (Babüloni) rippaiad
Zeusi kuju Olümpias
Artemise tempel Efesoses
Halikarnassose mausoleum
Rhodose koloss
Aleksandria (Pharose) tuletorn
      Objekti rajamine: millal? miks? kelle poolt? kuhu?
      Objekti kirjeldus ja (võimalik) väljanägemine
      Objekti kohta käivad lood, kajastamine antiikautorite teostes ja uurimine 19. – 20. sajandi  teadlaste poolt
      Objekti saatus: kas on tänaseni säilinud või mis asjaoludel hävines?
Kirjandus

1.  Reichardt, Hans. Seitse maailmaimet. Tallinn: Koolibri, 2007, lk 3–47.
2.  Kinggi, Jüri. 7  maailmaimet. Tallinn: Olion, 1996, lk 5, 9–14, 18–31, 34–37, 43, 61–67, 68–82, 94– 102, 109–114, 122–126, 135–141.
3.  Neihardt, Aleksandra; Šišova, Irina. Vanaaja seitse maailmaimet. Tallinn: Valgus, 1969, lk 11–12, 15–18, 23–23, 27–28, 30–31, 33–38, 39–53, 56–63, 70–80, 81–93, 98–104.

Soovitusi kirjanduse kasutamiseks

      Alustage materjaliga tutvumisel Hans Reichardti „Seitsme  maailmaimega“, sest see pildirohke raamat on lastepärane ja äratab teema vastu huvi.
      Loendi teine ja kolmas raamat dubleerivad teineteist, kui  on kasutada üks neist, ei ole teine enam vajalik. Mõlemas raamatus on vaid üksikud pildid ja tekst võib olla kohati raskepärane.
      A. Neihardt, I. Šišova „Vanaaja seitse maailmaimet“ on koostatud Nõukogude ajal ja  tekstis on kohati tunda omaaegset lähenemist.
      Kindlasti on abiks täiendava materjali kasutamine ja üldised teadmised antiikkultuurist (arhitektuur, kunst, mütoloogia).VIII klass: Rootsi suurriigi kujunemine ja aeg (1521–1721). 
                                                   Eesti Rootsi riigi koosseisus

                                                             
Märksõnad

Valitsejad

Gustav I, Erik XIV, Johan III, Sigismund, Karl IX, Gustav II Adolf, Kristiina, Karl X Gustav, Karl XI, Karl XII.

Rootsi suurriik

Sõdade mõju Rootsi suurriigi piiride ja ülemvõimu kujunemisele: Liivi sõda, Rootsi-Poola sõda (1600– 1629), Kolmekümneaastane sõda, sõda Taaniga (1657–1660), Põhjasõda.
Rootsi ajalugu oluliselt mõjutanud isikud: Axel Oxenstierna, Pontus De la Gardie, Magnus Gabriel De la Gardie. 
Ühiskonnakorraldus: seisused, suhted kõrgaadli ja valitseja vahel, reduktsioon.
Rootsi majanduse areng: linnad, tööstus, rahandus, kolooniad.
Usk: reformatsiooni mõju, hilisem võitlus luterluse tugevdamiseks. 

Rootsi aeg Eestis

Eesti alade minek Rootsi riigi koosseisu (rõhuga aastatele 1561, 1583, 1629, 1645, 1660). 
Rahvastik. Mõis ja talurahvas. Rootsi riigi suhted kohaliku elanikkonnaga. Reduktsioon. 
Majandus ja linnad: väliskaubandus, manufaktuuride teke, linnade areng.
Usk: luterlus, eestikeelne Uus Testament, nõiaprotsessid. Haridus: Tartu ülikool (Johan Skytte), talurahvakoolid (Bengt Gottfried Forselius). 

Kirjandus


1.  Piirimäe, Pärtel. Ajaloo õpik 8. klassile. Uusaeg, I osa. Tallinn: Avita, 2014, lk 78–100.  
2.  Kriiska, Aivar; Mäesalu, Ain; Selart, Anti et al. Eesti ajalugu. Tallinn: Avita, 2017, lk 130–167. 
Selle asemel võib kasutada: Piirimäe, Pärtel; Seppel, Marten; Andresen, Andres. Eesti ajaloo õpik gümnaasiumile. II osa, Rootsi ajast 1905. aastani. Tallinn: Avita, 2017, lk 4–41. Tekst on kättesaadav ka Avita kirjastuse e-õpikus (https://www.opiq.ee,  1. peatükk „Rootsi aeg“)
3.  Vanad ajad: „Rootsi aeg“. Saatejuht ja autor Artur Tjulenev. Eesti Rahvusringhääling (18.01.2018)  Saade on vaadatav: http://arhiiv.err.ee/vaata/vanad-ajad-rootsi-aeg. 28 minuti pikkune saade on vene keeles, eestikeelsete subtiitritega.
4.  Lagerqvist,  Lars O.  Rootsi ajalugu. Tallinn: Avenarius, 2001, lk 41–86.
5.  Arnover, Tõnis. Rootsi hiilguses ja varjus. Tallinn: Eesti Raamat, 2018, lk 52–62.
Seesama  on kuulatav 21 minuti pikkuse  järjejutuna:
6. Kõiv, Lea. 1558–1710. Rootsi aeg. Artiklid Rootsi aja kohta veebilehelt Estonica:
Elitaarne        haridus           ja         kõrgkultuur. www.estonica.org/et/Ajalugu/1558-1710_Rootsi_aeg/Elitaarne_haridus_ja_kõrgkultuur/.
Eesti   absolutistliku kuninga Karl            XI valitsusajal. Suur mõisate reduktsioon. www.estonica.org/et/Ajalugu/1558-1710_Rootsi_aeg/Eesti_absolutistliku_kuninga_Karl_XI_valitsusajal_Suur_mõisate_reduktsioon
Põhjasõda.     Rootsi             võimu lõpp    Eestis.  www.estonica.org/et/Ajalugu/1558-1710_Rootsi_aeg/Põhjasõda_Rootsi_võimu_lõpp_Eestis/


IX klass: Vabadussõda ja Tartu rahu

Märksõnad


  • Vabadussõja põhjused, sõja käik ja lahingud (rindejoone muutumine, lahingud kaardil), tulemused. 
  • Eesti Rahvaväe rajamine, sundmobilisatsioon, vabatahtlikest koosnevad löögiüksused, õppursõdurid.
  • Eesti vägede relvastus Vabadussõjas: soomusrongid, soomusautod, lennukid.
  • Välisriikide osalus Eesti Vabadussõjas. Eesti Töörahva Kommuun. 
  • Sõjategevus väljaspool Eestit: Landeswehri sõda (põhjused, käik, tulemus), ühisoperatsioonid – Loodearmeega, Põhjakorpusega. 
  • Eesti täitevvõimu ja seadusandliku võimu tegevus sõjas. Asutav Kogu ja selle tegevus. Maaseadus ehk maareform. 
  • Meeleolu Vabadussõja alguses, Rahvaväe ebaedu ja Punaarmee kiire edasitungi põhjused. Muutus võitlusmotivatsioonis, Eesti vabastamine. Pealetung idas ja lõunas. 
  • Rahuläbirääkimised ja Tartu rahu. Tartu rahulepingu tingimused, selle tähtsus Eesti ajaloos.
  • Olulisemad isikud: Adolf Joffe, Aleksander Tõnisson, Andres Larka, Anton Irv, Ants Piip, Hans Kalm, Jaan Anvelt, Jaan Poska, Jaan Soots, Johan Laidoner, Johan Pitka, Jukums Vācietis, Julius Kuperjanov, Julius Seljamaa, Karl Parts, Konstantin Päts, Mait Püüman (eestistatult Püümets), Martin Ekström, Nikolai Judenitš, Pavel Bermondt-Avalov.

Kirjandus

1.      Värä, Einar; Pajur, Ago;  Tannberg, Tõnu. Lähiajalugu: ajalooõpik 9. klassile.  I osa. Tallinn: Avita, 2015, lk 62–65.
2.      Bahovski, Erkki; Piir, Milvi Martina. Valgus ja varjud: 20. sajand  ajaloos: 9. klassi lähiajaloo õpik. Tallinn: Koolibri, 2016, lk 18–21.
3.      Laar, Mart; Vahtre, Lauri. Lähiajalugu I: õpik gümnaasiumile I osa. Tallinn: Avita, 2014, lk 86– 91. Tekst on kättesaadav ka Avita kirjastuse e-õpikus (https://www.opiq.ee, peatükk 2.11). 
4.      Eesti ajaloo atlas. Koost. Aivar Kriiska,  Andres Tvauri, et al. Tallinn: Avita, 2007, lk 102–106.
5.      Eesti iseseisvus ja selle häving. Koost. Mart Laar. Tallinn: Avita, 2000, lk 41–55.
6.      Andresen, Andres; Jansen, Ea; Karjahärm, Toomas et al.  Eesti Ajalugu. V, Pärisorjuse kaotamisest Vabadussõjani. Peatoim. Sulev Vahtre. Tartu: Ilmamaa: 2010, lk 436–437.
7.      Pajur, Ago; Tannberg, Tõnu; Vahtre, Lauri et al. Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Peatoim. Sulev Vahtre. Tartu: Ilmamaa, 2005, lk 28–46, 47–64.
8.      Tarvel, Enn. Eesti rahva lugu. Tallinn: Varrak, 2018, lk 191–211.
9.      Koolipoisid Vabadussõjas. Koost. Merike Jürjo, Aart Nõmm, Hanno Ojalo. Tallinn: Argo, 2017, lk 5–26, 29–45, 52–72. 
10.  XX sajandi kroonika. Eesti ja maailm. I osa, 1.01.1900–16.06.1940. Toim. Kristin Aasma et al. Aluskäsikiri Mati Graf. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2002, lk 180–212.
11.  Tartu rahulepingu tekst. Internetis on kättesaadav: https://et.wikisource.org/wiki/Rahuleping_Eesti_ja_Venemaa_vahel_(Tartu_rahu)  
12.  Saatesari „Eesti aja lood“ (osad 2–7). Saatejuht ja autor Mati Talvik. Eesti Rahvusringhääling. Kogu sari on vaadatav: https://arhiiv.err.ee/seeria/eesti-aja-lood/info/31/date-desc/koik 
Otselingid saadetele:
osa nr 2: Eesti aja lood: Kallaletung  https://arhiiv.err.ee/vaata/eesti-aja-lood-kallaletung
osa nr 3: Eesti aja lood: Kallaletung  https://arhiiv.err.ee/vaata/eesti-aja-lood-kallaletung 
osa nr 4: Eesti aja lood: Vabastamine 
osa nr 5: Eesti aja lood: Punased ja mustad  https://arhiiv.err.ee/vaata/eesti-aja-lood-punased-ja-mustad 
osa nr 6: Eesti aja lood: Rahutu 1919 

osa nr 7: Eesti aja lood: Tartu rahu  https://arhiiv.err.ee/vaata/eesti-aja-lood-tartu-rahu 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.